Skip to the content

Head Prefects

Mae Ysgol Bro Gwaun yn falch o gyhoeddi ei Phrif Swyddogion newydd ar gyfer 2023-24.
Yn y llun gyda Mr Edwards mae Brif Swyddogion (Henry, Lucy a Siân) a Dirprwy Brif Swyddogion (Daya, Maegan, Niamh a Reuben).
Dymuniadau gorau i’r tîm am y flwyddyn i ddod.

Ysgol Bro Gwaun is pleased to announce its new Head Prefect Team for 2023-24.
Pictured with Mr Edwards are Head Prefects (Henry, Lucy and Siân) and Deputy Head Prefects (Daya, Maegan, Niamh and Reuben).
Best wishes to the team for the forthcoming year.

Need to Talk?

Get in touch with us...