Skip to the content

Croeso i'r ein hysgol

Welcome to our School

 

Dear parent/carer

It gives me great pleasure to welcome you to Ysgol Bro Gwaun. We hope that the videos and accompanying information will give you a flavour of life at our school. We have tried to anticipate and answer all of the questions you may have. However, should you wish to find out more about us, or arrange an out of hours covid safe visit, please get in touch- we would be delighted to hear from you. Contact details below.

Paul Edwards

Headteacher

 

Annwyl rhiant/gofalwr

Mae'n bleser mawr gennyf i eich croesawu i Ysgol Bro Gwaun. Gobeithiwn y bydd y fideos a'r wybodaeth ychwanegol yn rhoi blas o fywyd yn ein hysgol. Rydym wedi ceisio rhagweld ac ateb pob un o'r cwestiynau bydd gennych. Serch hynny, pe byddech yn dymuno darganfod mwy amdanom ni, neu drefnu ymweliad y tu allan i oriau, cysylltwch â ni - byddem yn falch iawn o glywed wrthoch. Mae manylion cyswllt isod.

Paul Edwards

Pennaeth

About our school
a video detailing our Bwrlwm provision

Key Personnel

Mr P. Edwards - Headteacher / Prifathro

Miss A. Finn - Deputy Headteacher / Dirprwy Brifathro

Miss R. Lewis - ALN Co-ordinator and Safeguarding / Cydlynydd ADY a Diogelu

Mrs E. Bowen - Head of Year 7 / Pennaeth i Blwyddyn 7

Mrs E. Bellis - Canolfan Iaith Bro Gwaun

Mr Edwards with the Head and Deputy Head Boys and Girls
Our School Library
Aerial View of the School and Goodwick harbour
Gwaith mewn Dylunio a Thechnoleg / Work in Design and Technology
Looking down the link corridor
Pwll Nofio / Swimming Pool
PE
Labordy Gwyddoniaeth / Science Lab
Netball in the Leisure Centre Sports Hall / Pêl-rwyd yn Neuadd Chwaraeon y Ganolfan Hamdden
School Motto - mural

 

If you wish to discuss anything further or to arrange an out-of-hours visit to the school, please get in touch with us by telephone on 01348 872268 or by completing the contact form. Diolch!

Ysgol Bro Gwaun

Heol Dyfed

Fishguard

Pembrokeshire

SA65 9DT

Need to Talk?

Get in touch with us...