Skip to the content

Your Expressive Arts journey starts here...

Neidio i fersiwn Cymraeg           Jump to GCSE Drama          Jump to GCSE Music 

 

 

Why study GCSE Drama?

You will get the chance to

 • Create your own drama script
 • Develop acting skills
 • Develop technical skills
 • Learn how to direct
 • Visit the theatre
 • Work as part of a team
 • Develop your communication skills

Course aims:

 • Appreciate dramatic literature
 • Enjoy and come to understand more about theatrical presentation.
 • Become more aware of the technical elements that contribute to theatrical presentation and learn to use some of those skills.
 • Experiment and develop devising, performing and evaluating skills.
 • Develop a wide range of ways to express ideas and feelings.

Unit 1

 

 

Devising Theatre
Non-exam assessment: internally assessed, externally moderated   

Learners will be assessed on acting. Learners participate in the creation, development and performance of a piece of devised theatre using either the techniques of an influential theatre practitioner or a genre, in response to a stimulus set by WJEC. 
Learners must produce:

·        a realisation of their piece of devised theatre 

·        a portfolio of supporting evidence 

·        an evaluation of the final performance. 

 

40%

 

 

 

 

Unit 2

Performing from a Text

Non-exam assessment: externally assessed by a visiting examiner 

Learners will be assessed on acting.  

Learners study two extracts from the same performance text chosen by the centre.  

Learners participate in one performance using sections of text from both extracts. 

20%

 

Unit 3

Interpreting Theatre
Written examination: 1 hour 30 minutes   

Section A: Set Text  

A series of questions on one set text

- Two Faces Manon Steffan Ross

Section B: Live Theatre Review  

One question from a choice of two requiring analysis and evaluation of a given aspect of a live theatre production seen during the course.

 

40%

 


                       

 

 

 

Why study GCSE Music?

It will give all students opportunities to develop an understanding and an appreciation of a huge range of different kinds of music, extending individual interests and increasing the ability to make judgments about Music.

 

By studying music you will acquire the knowledge skills and understanding needed to:

 • Make music, both individually and in groups.
 • Develop a life-long interest in music.
 • Listen and appreciate music from different cultures.
 • Compose your own pieces.

 

You should only think about taking music if you play an instrument to Grade 3 standard or have lessons in school or privately with an instrument or vocal teacher.

Unit 1: Performing 35%
Total duration of performances: 4-6 minutes

Section A: Performing (30%)
A minimum of two pieces, one of which must be an ensemble performance of at least one minute duration. The other piece(s) may be either solo and/or ensemble. One of the pieces performed must link to an area of study of the learner's choice. 

Section B: Programme Note (5%)
A programme note for one of the pieces chosen for performance, linked to an area of study

Unit 2: Composing 35%
Total duration of compositions: 3-6 minutes
Section A: Composing (30%)
Two compositions, one of which must be in response to a brief set by WJEC. Learners will choose one brief from a choice of four, each one linked to a different area of study. The briefs will be released during the first week of September in the academic year in which the assessment is to be taken.  The second composition is a free composition for which learners set their own brief. 

Section B: Evaluating (5%)
An evaluation of the piece composed in response to a brief set by WJEC.

Unit 3: Appraising Written examination: 1 hour - 30%
This unit is assessed via a listening examination. 

Eight questions in total, two on each of the four areas of study. 

Area of study 1: Musical Forms and Devices
Area of study 2: Music for Ensemble Area of study 3: Film Music
Area of study 4: Popular Music


 

 

 

       

 

Mae Ysgol Bro Gwaun yn rhoi’r cyfle i ddisgyblion archwilio Cerdd a Drama trwy eu gwersi Celfyddydau Mynegiannol yng CA3, ac yna yr opsiwn I ddewid Cerdd a Drama fel dau bwnc ar wahan ar gyfer ipsiynnau TGAU.  

Fel adran, ein bwriad yw rhoi cymorth i ddisgyblion datblygu mwynhad a gwerthfawrogiad o bob math o genre Cerdd a Theatre ac i adeiladu hyder trwy perfformio. Rydym yn credu fod y sgil o berfformio yn bwysig nid yn unig i’r rhai sydd am action ar lwyfan, ond I unrhyw ddisgybl bydd yn rhoi cyflwyniad neu mynychu cyfweliad, sgil sydd angen ar bawb. 

Yn CA3, dysgir Cerdd a Drama o dan yr enw ‘Celfyddydau Mynegiannol’.  Mae’r gwersi yn newid bob yn ail hanner tymor gyda disgyblion yn cael profiad o bloc hanner tymor ym mhob pwnc. Mae’r gwersi Drama yn diwgydd yn y Siwdio Ddrama a’r gwersi Cerdd yn digwydd yn y dosbarth Cerdd penodedig. Bydd y disgyblion sydd yn y dosbarth cofrestri ‘Y’  yn cael gwersi Celfyddydau Mynegiannol trwy gyfrwng y Gymraeg a disgyblion dosbarth cofrestri ‘S’ yn cael y gwersi yn ddwyiaethog.

Ym mlwyddyn 7 bydd y disgyblion yn astudio’r pynciau canlynol:

 

Tymor y Gaeaf

Tymor y Gwanwyn

Tymor yr Haf

Cerdd

Y Gerddorfa ac elfennau Cerddoriaeth

Rhythm a nodiant – sgiliau allweddellau

Charlie ar Ffatri Siocled a sgiliau cyfansoddi

Drama

Cyflwyniad i Ddrama trwy meim

Tylwyth Teg – dyfeisio gwatih gwreiddiol

Charlie ar Ffatri Siocled – gweithio o sgript

 

Trwy’r pynciau yma bydd y disgyblion yn dysgu’r sgiliau canlynol:

      Darllen Cerddoriaeth

      Dysgu chwarae llu o offerynnau gwahanol

      Sgiliau cyfansoddi

      Sgiliau perfformio

      Gweithio fel rhan o ensemble

      Sgiliau cyfathrebu

     Datblygu cymeriadau

     Dealldwriaeth o emosiwn a mynegiant corfforol

     Empathi

     Datblygu hyder

Bydd nifer o gyfleoedd i’r disgyblion yn cynnwys:

 • Cymrud rhan mewn corau a cherddorfa
 • Perfformio yng nghyngerdd Carolau yr Ysgol a’r Gymuned
 • Perfformio yng nghynhyrchiad Nadolig yr ysgol
 • Parhau gyda gwersi offerynnol trwy Gwasanaeth cerdd y Sir

Edrychwn ymlaen i’ch croesawi i’r adran Celfyddydau Mynegiannol!

Need to Talk?

Get in touch with us...