Skip to the content

Fersiwn Cymraeg

Ysgol Bro Gwaun – Home/School Communications

A summary of our communications methods can be found below, along with advice and troubleshooting steps for the most common issues we come across.

Letters home are available on our website https://ysgolbrogwaun.com  and following the link to read the latest information to parents.

We also put copies of these communications onto our Facebook and Twitter pages and use our home-school communication platform GroupCall Xpressions/Messenger, which will send you a message to the app (if you have it installed) and will also deliver a copy of these messages by email.

To ensure that you don’t miss out on messages or emails from Ysgol Bro Gwaun:

Sign into Gmail (https://mail.google.com) using a web browser

Click the cog icon in the top-right corner, and then Settings

Click on Filters and then Create a new filter

Enter 6684031@groupcallalert.com in the To field

Click Create filter with this search

In the box headed When a message arrives that matches this search select Never send it to spam

Click the Create filter button

You can also monitor your child(ren)s achievements/conduct/attendance through ClassCharts (https://www.classcharts.com )

  • Your child(ren) will have been issued with their ClassCharts Pupil code
  • Use this in conjunction with the ClassCharts Student App for your mobile device.
  • If you have more than 1 child in Ysgol Bro Gwaun, please contact us for a Parent Code instead.

 You can also sign up for alerts from Google Classroom, which will inform you of any pending deadlines or missed homework.

  • Please complete this form to request alerts: https://forms.office.com/r/0XmcMi5399
  • Once your request has been processed, you will then receive an invite to join Google Classroom Guardian Access.

I hope this helps inform your understanding of YBG’s communication channels to parents and how you can keep an eye on your child(ren)'s day-to-day academic progress and stay up to date with the latest information to parents. If you experience problems with receiving communications from Ysgol Bro Gwaun, please don’t hesitate to get in contact with us so that further investigations can be made into any technical issues that you may be experiencing.

 

 

Ysgol Bro Gwaun - Cyfathrebu Cartref/Ysgol

Mae crynodeb o’n dulliau cyfathrebu iw weld isod, ynghyd â chyngor a chamau datrys problemau ar gyfer y materion mwyaf cyffredin yr ydym yn dod ar eu traws.

Mae llythyrau adref ar gael ar ein gwefan https://ysgolbrogwaun.com a thrwy ddilyn y ddolen – Cliciwch yma i Darllenwch y Gwybodaeth diweddaraf at Rieni;

Rydym hefyd yn rhoi y copïau o’r cyfathrebiadau hyn ar ein tudalennau Facebook a Twitter ac yn defnyddio ein platform cyfathrebu cartref-ysgol GroupCall Xpressions/Messenger, a fydd yn anfon neges atoch ir app (os yw wedi’i osod gennych) a bydd hefyd yn cyflwyno copi o’r negeseuon hyn trwy e-bost.

Er mwyn sicrhau nad ydych yn colli unrhyw negeseuon neu e-byst oddiwrth Ysgol Bro Gwaun:

  • Os nad ydych wedi gwneud hynny eisioes, crewch eich cyfrif ar GroupCall Xpressions; byddwn hefyd yn argymell gosod yr app ar eich dyfais symudol a fydd yn rhoi gwybod i chi am unrhyw negeseuon newydd. (I gychwyn y broses hon ewch i https://parents.groupcall.com).
  • Bydd e-byst a anfonir trwy Xpressions yn cael eu hafnon o 6684031@groupcallalert.com – effallau y bydd angen i chi sicrhau bod y cyfeiriad hwn yn cael ei roi yn y rhestr anfonwyr diogel i osgoi’r ffolder soffach/spam.

Defnyddwyr e-bost Outlook/Live:

Defnyddwyr Gmail

Gallwch hefyd fonitro cyflawniadau/ymddygiad/presenoldeb eich plentyn ar ClassCharts (https://www.classcharts.com)

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer rhybuddion gan Google Classroom, a fydd yn rhoi gwybod i chi am unrhyw derfynau amser sydd ar y gweill neu waith cartref a gollwyd.

  • Cwblhwech y ffurflen yma i ofyn am rybuddion: (https://forms.com/r/0XmcMi5399
  • Unwaith y bydd eich cais wedi’i brosesu, byddwch wedyn yn derbyn gwahoddiad i ymuno â Google Classroom Guardian Access.

Cobeithio y bydd hyn yn helpu i liwio eich dealltwriaeth o sianelu cyfathrebu Ysgol Bro Gwaun i rieni. Gallwch gadw llygad ar gynnydd academaidd eich plentyn/plant o ddydd i ddydd a chael y wybodaeth ddiweddaraf. Os ydych yn cael problemau gyda derbyn gwybodaeth gan Ysgol Bro Gwaun, mae croeso i chi gysylltu â ni fel y gellir ymchiwilio ymhellach i unrhyw faterion technegol.

Ysgol Bro Gwaun

Heol Dyfed

Fishguard

Pembrokeshire

SA65 9DT

Need to Talk?

Get in touch with us...