Skip to the content

Working for Ysgol Bro Gwaun / Gweithio i Ysgol Bro Gwaun

 

Isod mae manylion ein swyddi gwag mwyaf diweddar.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio edrychwn ymlaen at glywed gennych, neu os ydych chi am sgwrsio yn gyntaf byddem yn falch iawn o drafod unrhyw agwedd o’r rôl y mae gennych ddiddordeb ynddi, neu'r broses ymgeisio ei hun. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ddolen isod.

 

Please find below details of our latest vacancies.

If you are interested in applying we look forward to hearing from you, or if you want to chat first we would be delighted to discuss any aspect of the role you are interested in, or the application process itself. Please get in touch using the link below.

Ysgol Bro Gwaun

Heol Dyfed

Fishguard

Pembrokeshire

SA65 9DT

Need to Talk?

Get in touch with us...