Our School

A message from the headteacher

Dear parent/carer

It gives me great pleasure to welcome you to Ysgol Bro Gwaun. We hope that the videos and accompanying information will give you a flavour of life at our school. We have tried to anticipate and answer all of the questions you may have. However, should you wish to find out more about us, or arrange an out of hours covid safe visit, please get in touch- we would be delighted to hear from you. Contact details below.

Paul Edwards

Headteacher

Annwyl rhiant/gofalwr

Mae’n bleser mawr gennyf i eich croesawu i Ysgol Bro Gwaun. Gobeithiwn y bydd y fideos a’r wybodaeth ychwanegol yn rhoi blas o fywyd yn ein hysgol. Rydym wedi ceisio rhagweld ac ateb pob un o’r cwestiynau bydd gennych. Serch hynny, pe byddech yn dymuno darganfod mwy amdanom ni, neu drefnu ymweliad y tu allan i oriau, cysylltwch â ni – byddem yn falch iawn o glywed wrthoch. Mae manylion cyswllt isod.

Paul Edwards

Pennaeth

Key Personnel

Mr P. Edwards
Headteacher
Miss A. Finn
Deputy Headteacher
Miss Rh. Lewis
ALN Co-ordinator & Safeguarding
Mrs E. Bowen
Senior Leader (Transition)
Mrs E. Bellis
Canolfan Iaith Bro Gwaun
Mrs A. Jones
ALN Co-ordinator

If you wish to discuss anything further or to arrange an out-of-hours visit to the school, please get in touch with us by telephone on 01348 872268 or by completing the contact form. Diolch!