School Houses

Bydd pob disgybl sy’n mynychu’r ysgol yn cael ei benodi i dŷ enwebedig. Enwau’r tai yw’r Arwyr (gwyn), y Celtiaid (gwyrdd) a’r Dreigiau (coch).

Yn ystod y flwyddyn, cynhelir cystadlaethau amrywiol gan gynnwys yr Eisteddfod, lle mae disgyblion yn cystadlu am bwyntiau tŷ ac yn cael y cyfle i fod yn bencampwyr yr ysgol.

All pupils attending the school will be appointed to a nominated house. The names of the houses are the Heroes (white), the Celts (green) and the Dragons (red).

During the year, various competitions are held including the Eisteddfod, where pupils compete for house points and are given the opportunity to be champions of the school.