Skip to the content

Hoffai Estyn gael eich barn ar wasanaethau addysg Sir Benfro

Mae Estyn wedi lansio arolwg ar ba mor dda mae cyngor Sir Benfro yn cynorthwyo ei ysgolion a’i wasanaethau ieuenctid.

Os ydych chi’n rhiant, gofalwr, dysgwyr neu’n gweithio mewn/yn gysylltiedig ag addysg yn Sir Benfro Talbot, hoffai Estyn gael eich barn i helpu arolygwyr i farnu pa mor effeithiol yw’r cyngor o ran sicrhau bod pobl ifanc yn cael yr addysg y mae ganddynt hawl iddi.

Cymerwch ran

https://www.estyn.llyw.cymru/arolygu-arolwg-sir-benfro

 

Estyn wants your views on Pembrokeshire education services

Estyn has launched a survey on how well Pembrokeshire council supports its schools and youth services.

If you’re a parent, carer, learner or work/are involved in education in Pembrokeshire, Estyn wants your views to help inspectors judge how how effective the council is at ensuring young people receive the education to which they are entitled.

Take part

https://www.estyn.gov.wales/inspection-survey-pembrokeshire

Gair o groeso gan y Pennaeth / Welcome from the Head Teacher

Gair o groeso gan y Pennaeth / A warm welcome to Ysgol Bro Gwaun 

Canlyniadau TGAU 2019 / GCSE Results at Ysgol Bro Gwaun – August 2019

Ysgol Bro Gwaun celebrated a successful set of GCSE results this year, with the school achieving notable performances in many subject areas.

'Gwaun Fest Gwych' / Successful ‘Gwaun Fest’ celebrations at Ysgol Bro Gwaun

To celebrate the achievements, progress and successes of pupils at Ysgol Bro Gwaun, this year an inclusive festival was arranged at the end of the summer term

Meet the teams

Meet our school teams using the links below:

Digital Leaders

School Council

Siarter Iaith

Need to Talk?

Get in touch with us...