Skip to the content

 Online Learning Environment - Google Classroom

Dear parent/guardian, our online learning environment is now active through Google Classroom. To access the content your child(ren) must log in to Google Classroom via HWB. For any help on accessing this please email: GoogleClassroom@ysgolbrogwaun.com

Yn dilyn y penderfyniad i ailagor ysgolion yng Nghymru, rydym yn falch iawn o fod yn cynnal diwrnodau trosglwyddo blwyddyn 6 ym mis Gorffennaf. Gweler adran drosglwyddo blwyddyn 6 o dan y pennawd grŵp blwyddyn i gael mwy o wybodaeth am sut rydym yn cefnogi'ch plentyn.

Following the decision to reopen schools in Wales, we are delighted to be hosting year 6 transition days in July.  Please see the year 6 transition section under the year group heading for further information on how we are supporting your child.

Please find below information from Pembrokeshire County Council regarding School Transport.

Isod ceir gwybodaeth gan Cyngor Sir Penfro am gludiant ysgol (dogfennau yn Saesneg yn unig).

Draft Operational Guidance - School Transport during COVID-19 recovery phase

Frequently asked Questions for Parents

24-06-2020 - Letter to Parents re: Transport

For more information, see the Arholiadau / Exams page

Need to Talk?

Get in touch with us...