Year 9

Croeso i Blwyddyn 9

Y Tîm/ The Team:

Rheolwr Cynnydd Blwyddyn/Year Progress Manager:

Emma Bowen

Tiwtoriaid/Form Tutors

9Y

Sioned Page-Jones

9S

Rachel Bailey

9G

Lewis Watts

9O

Stephen Robinson

9L

Julian James

Harbwr

Angharad Jones

Cysylltwch/Contact the Team: HOY9@ysgolbrogwaun.com