Pembrokeshire Schools Rugby U16 Selections

A huge congratulations to Iestyn and Ianto from Year 10 who have been selected to represent Pembrokeshire Schools U16s in rugby for the 2024-25 season. 

Llongyfarchiadau enfawr i Iestyn ac Ianto o flwyddyn 10 sydd wedi cael eu dewis i gynrychioli tîm dan 16 Ysgolion Sir Benfro mewn rygbi ar gyfer tymor 2024-25.

This post was last updated on 16 May 2024 12:53

Category: News