Junior Maths Challenge Awards

Congratulations to all the Yr 7 and 8 students who took part in the Junior Maths Challenge 2024. We had some amazing results with 11 bronze awards, 8 silver awards and 1 gold award received. Special mention to Polly Devonald (best in year) and Teifi James (best in school). 

Llongyfarchiadau i’r disgbyblion ym Mlwyddyn 7 & 8  a gymerodd rhan yn yr Her Fathemateg Iau 2024. Cawsom ganlyniadau gwych yn cynnwys 11 gwobr efydd, 8 gwobr arian ac 1 gwobr aur. Llongyfarchiadau arbennig  i Polly Devonald (Gorau yn y Flwyddyn) ac i Teifi James (Gorau yn yr ysgol). 

This post was last updated on 9 May 2024 13:44

Category: News