Eisteddfod 2024

Eisteddfod Ysgol Bro Gwaun 2024

Llongyfarchiadau MAWR i Dreigiau a enillodd Eisteddfod Ysgol Bro Gwaun heddiw!

Diwrnod arbennig o gystadlu!

Diolch i Dafydd Vaughan am feirniadu ac i bawb a gymerodd rhan er mwyn sicrhau llwyddiant yr Eisteddfod eleni.

This post was last updated on 2 May 2024 12:16

Category: News