Crime Time at YBG

On Wednesday 21st of February, year 8 took part in the ‘Crime Time’ workshops supported by the Police, Magistrates, Fire Service, Youth Offending Team and given information on the dangers of substance misuse. A fantastic performance was given by pupils of Harri Tudur also.

Thank you to all who supported.

Ar Dydd Mercher 21 Chwefror, cymerodd blwyddyn 8 ran mewn gweithdai ‘Amser Troseddu’ a gefnogwyd gan yr Heddlu, Ynadon, Gwasanaeth Tân, Tîm Troseddau Ieuenctid a rhoddwyd gwybodaeth iddynt am beryglon camddefnyddio sylweddau. Cafwyd perfformiad gwych gan ddisgyblion Harri Tudur hefyd. Diolch i bawb a gefnogodd.

This post was last updated on 2 May 2024 12:22

Category: News