Skip to the content

Croeso i Blwyddyn 6 - Welcome to Year 6

Rheolwr Trawsglwyddio / Transition Manager: Emma Bowen

Rheolwr Cynnydd Blwyddyn 7 /Year 7 Progress Manager: Emma Bowen

 Cysylltwch/Contact : Emma.Bowen@ysgolbrogwaun.com

 

Mehefin 11eg - Llythyr Trawsglwyddio at Rieni Blwyddyn 6  / June 11th - Transition letter to Year 6 Parents

Ysgol Bro Gwaun map

Gwasanaethau Arlwyo - Ffurlen Ganiatad biometrig  / Catering Services - Biometric Consent form

Dydd drosgwlyddo i dysgyblion Glannau Gwaun ac Wdig.

Transition day for pupils of Glannau Gwaun and Goodwick.

 

Dydd drosglwyddo i dysgyblion Ysgol Bro Ingli, Croesgoch, Ger y Llan, Yr Enw Sanctaidd, Maenclochog, Casblaidd, St Aidans, Spittal, Casmael a Prendergast.

Transition day for pupils of Ysgol Bro Ingli, Croesgoch, Ger y Llan, Holy Name, Maenclochog, Wolfscastle, St Aidans, Spittal, Puncheston and Prendergast.

Dydd drosgwlyddo i holl ddisgyblion Blwyddyn 6.

Transition day for all Year 6 Pupils.

Sian - our Youth Worker

Need to Talk?

Get in touch with us...