Skip to the content

Head Prefects 2022-23

Mae Ysgol Bro Gwaun yn falch o gyhoeddi ei Phrif Swyddogion newydd ar gyfer 2022-23.
Yn y llun gyda Mr Edwards mae Grace (Prif Ferch) ac Ifan (Prif Fachgen) a Dirprwy Brif Swyddogion, Archie, Beatrice, Etienne ac Cerys.
Dymuniadau gorau i’r tîm am y flwyddyn i ddod.

Ysgol Bro Gwaun is pleased to announce its new Head Prefect Team for 2022-23.
Pictured with Mr Edwards is Grace (Head Girl) and Ifan (Head Boy) and Deputy Head Prefects Archie, Beatrice, Etienne and Cerys.
Best wishes to the team for the forthcoming year.

Need to Talk?

Get in touch with us...