Skip to the content

Tomos Evans

Llongyfarchiadau mawr i Tomos Evans (cyn-ddisgybl Ysgol Bro Gwaun) am ennill gwobr Merêd 2020, am ei gyfraniad arbennig i fywyd Cymraeg mewn Prifysgol.  Mae Ysgol Bro Gwaun yn falch iawn ohonot ti.  Pob lwc am y dyfodol. 🎉

Congratulations to Tomos Evans (past pupil of Ysgol Bro Gwaun) for winning the Merêd prize 2020, for his excellent contribution towards Welsh life at University. Ysgol Bro Gwaun is very proud of you. Good luck for the future.🎉

Need to Talk?

Get in touch with us...