Skip to the content

On Friday 16th November a special assembly was held at the school to present merit shields to pupils in recognition of their positive contributions to the work of the school.

Pupils were rewarded for their special efforts in terms of attitude to work, attendance and contribution to school life. The pupils receiving merit shields were: -

Year 7 – The Western Telegraph Shield – Gwenna Maycock

Year 8 – Mrs Janet Bennet-Howell Shield – JJ Butcher

Year 9 – Mr Joe D'Cruz Shield – Archie Howell

Year 10 – The County Echo Shield – Kieran King

Year 11 – ‘Y Llien Gwyn’ Shield – Thomas Lewis

The shields were presented by Mrs Janet Bennett-Howell, Mr Joe D’Cruz, Mrs Glesni James and Ms Becky Hotchin. The school wishes to thank the sponsors and presenters for their continued support.

Gwobrwyo Ymdrech

Ar Ddydd Gwener 16eg o Dachwedd, cynhaliwyd gwasanaeth arbennig i wobrwyo ymdrechion canmoladwy disgyblion yr ysgol.  Gwobrwywyd un disgybl o bob blwyddyn am eu cyfraniadau gwych i waith yr ysgol.

Gwobrwyir y disgyblion am eu hymdrechion arbennig o ran gwaith, presenoldeb a chyfraniad i fywyd ysgol. Derbyniodd y disgyblion dariannau teilyngdod fel a ganlyn:-

Blwyddyn 7 - Tarian y Western Telegraph – Gwenna Maycock

Blwyddyn 8 - Tarian J Bennet-Howell – JJ Butcher

Blwyddyn 9 - Tarian J D'Cruz – Archie Howell

Blwyddyn 10 - Tarian y County Echo – Kieran King

Blwyddyn 11 - Tarian Y Llien Gwyn – Thomas Lewis

Cyflwynwyd y tariannau gan Mrs Janet Bennett-Howell, Mr Joe D’Cruz, Mrs Glesni James a Ms Becky Hotchin.  Diolch i bawb am bob cefnogaeth.

We have high expections for ourselves as a school and for all of our pupils.

- Paul Edwards

Ysgol Bro Gwaun

Heol Dyfed

Fishguard

Pembrokeshire

SA65 9DT

Need to Talk?

Get in touch with us...